> Privacybeleid

Ingangsdatum: 04/10/2019

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de manier waarop Hillwalk Tours Ltd. informatie verzamelt, gebruikt en bewaart met betrekking tot gebruikers van de website https://www.hillwalktours.nl en alle producten en diensten die Hillwalk Tours Ltd. aanbiedt.

Bij het verzamelen van deze informatie, fungeert Hillwalk Tours als verantwoordelijke van de verwerking en zijn wij bij wet verplicht om u te voorzien van informatie over ons, over waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken, en over de rechten die u heeft over deze gegevens.

In het beleid verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Hillwalk Tours, terwijl termen als “u” en “uw” verwijzen naar iedere persoon die gebruik maakt van onze website, producten of dienst.

 1. Wie zijn wij?
 2. Verzameling van Persoonsgegevens
  1. Gegevens verzameld met cookies
  2. Gegevens verzameld bij aanmelding voor onze nieuwsbrief
  3. Gegevens verzameld bij aanmelding voor ons contactformulier
  4. Gegevens verzameld uit onze Live Chat
  5. Gegevens verzameld via ons boekingsformulier
  6. Gegevens verzameld bij aankoop van een cadeaubon
  7. Informatie verzameld uit enquêtes
  8. Informatie verzameld uit wedstrijden
 3. Derde-partij websites
 4. Veranderingen aan dit privacybeleid
 5. Uw rechten over uw gegevens
 6. Uw recht om bezwaar in te dienen

 

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Hillwalk Tours Limited. Ons adres is 6 Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Wellpark Road, Galway, H91 A560, Ierland. U kunt ons post sturen op het bovengenoemde adres, of bereiken via het e-mailadres dataprotection@hillwalktours.com of het telefoonnummer +353 91 763994.

Wij zijn niet verplicht om een functionaris gegevensbescherming te hebben, dus vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens moeten gericht worden aan de bovengenoemde contactgegevens.

 

2. Verzameling van Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van u op verschillende manieren: automatisch door het gebruik van cookies in de webbrowser, uit de informatie die u ons rechtstreeks verschaft door e-mailcorrespondentie, en uit de informatie die u ons rechtstreeks verschaft door formulieren op onze website (d.w.z. aanmelden voor de nieuwsbrief, boekingsformulier, contactformulier, Live chat, dialoog, koop van cadeaubon enz…).

De volgende secties bespreken in meer detail welke persoonsgegevens wij verzamelen op elk punt, waarom wij deze gegevens verzamelen, wat wij doen met deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

 

2.1 Gegevens verzameld met cookies

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  • Als u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens door middel van zogenaamde ‘cookies’ in de webbrowser. Cookies zijn kleine databestanden opgeslagen op uw harddrive of in het geheugen van uw apparaat, die ons helpen onze website en uw ervaring te verbeteren, en het gebruik van onze website te volgen. Wij gebruiken software van een derde partij, namelijk Google Analytics, dat deze gegevens van uw cookie vastlegt en wordt beschouwd als een derde-partij gegevensverwerker.
  • Google Analytics verzamelt en registreert gegevens van uw cookie op de volgende manier;
   • Loggegevens – Er worden gegevens verzameld met betrekking tot uw gebruik op onze website, waaronder; het type browser dat u gebruikt, de tijd, duur en frequentie van uw toegang, het aantal bekeken webpagina’s.
   • Apparaatgegevens – Er worden gegevens verzameld met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, waaronder; het hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-id’s en mobiele netwerkgegevens.
   • Locatie en demografie – Er worden gegevens verzameld met betrekking tot de locatie vanwaar u de website bezoekt, via de locatie van uw apparaat, en algemene demografische gegevens, waaronder; een benadering van geografische locatie, leeftijdsgroep en geslacht.
  • Hoewel Google Analytics deze gegevens verzamelt en opslaat, identificeren wij u niet persoonlijk. Google Analytics registreert het IP-adres van uw apparaat, wat gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren, maar Google verschaft ons geen toegang tot deze gegevens.
 • Waarom verzamelen wij deze gegevens?
  • Wij verzamelen deze gegevens om onze website te besturen en onderhouden, en tevens voor het verbeteren van de gebruikersbeleving van de website. Bovendien gebruiken wij de gegevens om de performance van onze website te beheren, en voor het monitoren en analyseren van trends, gebruik en activiteit met betrekking tot onze website.
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
  • Deze gegevens blijven bewaard in onze Google Analytics account voor een periode van 50 maanden vanaf het moment dat u voor het eerst onze website bezoekt. Na deze periode worden de gegevens over uw websitebezoek weggehaald.
  • Als u geen toestemming wil geven voor de verzameling van deze gegevens, dan kunt u 1) stoppen met het gebruik van onze website of 2) cookies op uw internetbrowser uitschakelen, waardoor de verzameling en opslag van gegevens van uw bezoek aan onze website door Google Analytics zal stoppen.

 

2.2 Gegevens verzameld bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen wij naar uw voornaam, achternaam, e-mailadres en land.
 • Waarom verzamelen wij deze gegevens?
  • Wij verzamelen deze gegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief, waarin u informatie vindt over onze producten, speciale aanbiedingen, bedrijfsnieuws en andere informatie, op een meer gepersonaliseerde wijze.
  • We vragen uw toestemming hiervoor door u deze gegevens te laten invullen via een aanmeldingsformulier, of door u de mogelijkheid te geven om te kiezen voor een “opt-in” voor onze nieuwsbrief. Wij zullen u enkel onze nieuwsbrief sturen zolang u hiervoor toestemming blijft geven.
  • Wie onder de 16 jaar oud is, is VERPLICHT om ouderlijke toestemming hebben voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief.
 • Wat doen we met uw gegevens?
  • Als u ervoor kiest om onze reguliere nieuwsbrief te ontvangen (verstuurd via e-mail) dan worden de gegevens die u aan ons verleent opgeslagen in onze derde-partij Mailchimp account, die wij gebruiken voor e-mailmarketing. Wij beschouwen Mailchimp als een derde-partij gegevensverwerker.
  • De database van Mailchimp is opgeslagen in de VS en het platform voldoet aan het Privacyschild tussen de EU en de VS en het Privacyschild tussen Zwitserland en de VS, zoals is beschreven door het Amerikaanse Ministerie van Handel omtrent de verzameling, het gebruik en de bewaring van persoonsgegevens overgedragen van de Europese Unie naar de Verenigde Staten, en leeft zodoende de Privacyschild Principes na.
  • Uw gegevens blijven op onze nieuwsbrieflijst binnen de Mailchimp database zolang wij het Mailchimp platform gebruiken voor e-mailmarketing of totdat u er nadrukkelijk om vraagt van deze lijst verwijderd te worden.
  • Zolang uw e-mailadres in de Mailchimp database blijft, ontvangt u zo nu en dan e-mails met nieuwsbrieven van ons.
  • Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan, delen met of verkopen aan derde partijen. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de doeleinden van onze e-mailmarketing met uw toestemming.
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
  • Uw gegevens worden bewaard zolang u toestemming blijft verlenen om onze nieuwsbrief te ontvangen.
  • Als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen of niet meer wilt dat wij beschikking hebben over uw gegevens, dan kunt u dit het beste doen door uw toestemming in te trekken. Dit kunt u op elk moment doen door ofwel op de unsubscribe link aan het einde van een nieuwsbrief, ofwel door verwijdering aan te vragen via e-mail.

 

2.3 Gegevens verzameld bij aanmelding voor ons contactformulier

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  • Als u een vraag of verzoek bij ons indient via het contactformulier van onze website, vragen wij om uw voornaam, achternaam, land van herkomst, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Als u ons direct benadert voor een vraag, d.w.z. met e-mailcorrespondentie zonder het gebruik van ons contactformulier, verzamelen wij de informatie die u vrijwillig heeft vrijgegeven, waaronder mogelijk uw e-mailadres, voornaam, achternaam, land van herkomst en telefoonnummer.
 • Waarom verzamelen wij deze gegevens?
  • Wij verzamelen deze informatie om de vraag die u ons stelt te verwerken en onze diensten op gepersonaliseerde wijze te volbrengen, wat kan betekenen dat wij e-mails sturen naar uw e-mailadres of telefonisch contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden.
  • Wij vragen uw toestemming om u op deze manier te benaderen door middel van het contactformulier of via uw vrijwillige toestemming wanneer u ons direct benadert.
  • Hillwalk Tours zal u nooit vragen om gevoelige gegevens.
 • Wat doen we met uw gegevens?
  • Uw gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde en vergrendelde CRM/Boekingssysteem, gevestigd binnen de Europese Unie, om uw vraag te verwerken en beantwoorden.
  • Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan, delen met of verkopen aan derde partijen. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om onze diensten te verwerken en volbrengen met uw toestemming.
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
  • Wanneer u uw vraag indient door middel van het contactformulier op onze website of door ons direct te contacteren, geeft u toestemming dat uw gegevens in ons CRM/Boekingssysteem worden bewaard zolang u blijft instemmen met de opslag van deze gegevens. Door toe te staan dat wij uw gegevens opslaan, helpt u ons om uw oorspronkelijke vraag te beantwoorden, maar ook om u in de toekomst een betere service te bieden als u opnieuw een vraag heeft over onze producten of diensten.
  • Als u niet langer wilt dat uw gegevens in ons CRM/Boekingssysteem staan opgeslagen, dan kunt u dit het beste doen door uw toestemming in te trekken. Dit kunt u op elk moment doen door verwijdering aan te vragen via e-mail.

 

2.4 Gegevens verzameld uit onze Live Chat

 • Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
  • Wanneer u met ons communiceert via ons Live Chat-formulier, vragen we u om uw naam en e-mailadres.
 • Waarom verzamelen wij deze gegevens?
  • We verzamelen deze informatie om uw livechataanvraag / -verzoek op een meer gepersonaliseerde manier te beantwoorden en om op gepaste wijze alle informatie / verzoeken van de livechat toe te passen op onze door u gekochte diensten.
  • U geeft ons toestemming om dit te doen door uw informatie in te dienen via ons live chatformulier.
 • Wat doen we met uw gegevens?
  • Als u ervoor kiest om onze live-chatfaciliteit te gebruiken wanneer deze online is, wordt de informatie die u ons verstrekt opgeslagen in ons externe LiveChatInc-account dat we gebruiken om met u te communiceren om aan uw vraag / verzoek te beantwoorden. Aanvullende gegevens zoals uw geografische locatie, IP-adres, gebruikte apparaat en gebruikte browser worden door LiveChatInc vastgelegd om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke service bieden tijdens uw Live Chat-sessie met ons. We beschouwen LiveChatInc als een externe gegevensverwerker, in termen van uw informatie.
  • De LiveChatInc-database wordt opgeslagen in de VS en het platform voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Zwitsers-Amerikaanse privacy shield framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die zijn overgedragen van de Europese Unie naar de Verenigde Staten en voldoet daarom aan de Privacy Shield-principes.
  • Als u ervoor kiest om onze live-chatfaciliteit te gebruiken wanneer deze offline is, wordt de informatie die u ons verstrekt, opgeslagen in onze externe LiveChatInc-account en wordt er een ticket aangemaakt dat vervolgens wordt doorgestuurd naar en opgeslagen in ons beveiligde CRM / Booking-systeem, gevestigd in de Europese Unie, om uw Live Chat-ticket te verwerken en te vervullen. Uw naam en e-mailadres, samen met de inhoud van uw aanvraag / verzoek, zijn de enige gegevens die zijn opgeslagen in zowel de LiveChatInc als ons CRM / Booking System.
  • Om de door u eventueel gekochte diensten het best te kunnen vervullen, blijft uw informatie die door Live Chat wordt ingediend binnen de LiveChatInc en onze eigen CRM / Booking System-database zolang we deze platforms blijven gebruiken of totdat u specifiek verzoekt om uw gegevens te laten verwijderen van onze systemen. Afgezien van de communicatie met betrekking tot uw live chat-aanvraag / -verzoek, zullen we uw informatie nooit gebruiken voor marketingdoeleinden
  • We zullen uw informatie niet doorgeven, delen of verkopen aan andere derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden van onze Live Chat onder uw toestemming.

 

2.5 Gegevens verzameld via ons boekingsformulier

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  • Als u een boeking bij ons maakt door middel van het boekingsformulier op de website, vragen we om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en allergieën of dieetverzoeken; daarbij vragen wij om de voornaam, achternaam en leeftijd van eventuele andere deelnemers aan uw toer/boeking.
  • Bovendien vragen wij om uw bank- of creditcardgegevens om een betaling te verwerken via PayPal of Stripe – deze gegevens zullen wij echter nooit verzamelen of opslaan.
 • Waarom verzamelen wij deze gegevens?
  • Wij verzamelen deze informatie om uw toer/boeking bij ons te verwerken, wat kan inhouden dat wij e-mails versturen met betrekking tot uw toer/boeking, u telefonisch contacteren met betrekking tot uw toer/boeking en een informatiepakket van uw toer/boeking opsturen naar het postadres dat u heeft opgegeven.
  • Uw bank- of creditcardgegevens worden gebruikt om uw betalingsgegevens te controleren en de betaling voor de aangeschafte toer/boeking te verwerken.
  • We hebben deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken, uw toer/boeking te voltooien en te voldoen aan ons contract met u.
 • Wat doen we met uw gegevens?
  • Uw gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde en vergrendelde CRM/Boekingssysteem, gevestigd binnen de Europese Unie, om uw boeking te verwerken en voltooien.
  • We gebruiken zowel PayPal als Stripe, derde-partij online betalingssystemen, om uw bank- of creditcardgegevens te verwerken voor de betaling van boekingen die via onze website worden gemaakt. Noch PayPal noch Stripe bewaart financiële gegevens die u invoert tijdens het boekingsproces. PayPal en Stripe monitoren elke transactie, 24/7, om fraude, e-mail phishing en identiteitsdiefstal te voorkomen. Elke transactie wordt zwaarbewaakt met geavanceerde data-vergrendeling.
  • Als u voor uw toer/boeking betaalt door het bedrag direct over te maken, worden de gegevens van u en uw transactie opgeslagen bij onze relevante bankrekeningen bij Allied Irish Bank (AIB) of Ulster Bank, afhankelijk van aan welke bank u betaalde, om de transactie te verwerken. Elke transactie binnen deze bankrekeningen wordt zwaarbewaakt met geavanceerde data-vergrendeling.
  • In sommige gevallen gebruiken wij Waveapps om u een factuur (of meerdere facturen) te sturen voor de betaling van uw toer/boeking, in welk geval uw voornaam, achternaam en e-mailadres gebruikt worden om de factuur te verwerken.
  • PayPal, Stripe, AIB, Ulster Bank, Waveapps of Hillwalk Tours zullen u nooit vragen om gevoelige informatie.
  • Om de toer/boeking te verwerken en voltooien, delen wij uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, evenals de voornaam en achternaam van eventuele medereizigers van uw toer/boeking, met onze derde-partij aanbieders die wij in uw naam boeken en die onderdeel uitmaken van uw toer/boeking.
  • Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan, delen met of verkopen aan derde partijen die niet te maken hebben met uw toer/boeking. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om uw toer/boeking te verwerken en voltooien met uw toestemming.
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
  • Door het erkennen van dit privacybeleid en het indienen van uw toer/boeking via het boekingsformulier op onze website, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens kunnen worden bewaard in ons CRM/Boekingssysteem zo lang u blijft instemmen met de opslag van deze gegevens. Door toe te staan dat wij uw gegevens opslaan, helpt u ons met het verwerken en voltooien van uw toer/boeking, maar ook om u in de toekomst een betere service te bieden als u opnieuw gebruik maakt van onze producten of diensten.
  • Als u niet langer wilt dat uw gegevens in ons CRM/Boekingssysteem staan opgeslagen, dan kunt u dit het beste doen door uw toestemming in te trekken. Dit kunt u op elk moment doen door verwijdering aan te vragen via e-mail.

 

2.6 Gegevens verzameld bij aankoop van een cadeaubon

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
  • Bij de aankoop van een cadeaubon vragen wij u om uw voornaam, achternaam en e-mailadres en de naam van de ontvanger en hun e-mailadres (optioneel) op het cadeaubonformulier.
  • We vragen u ook om uw creditcard- / bankpasgegevens om betalingen via Paypal te verwerken, maar we verzamelen en bewaren uw kaartgegevens nooit.
 • Waarom verzamelen wij deze gegevens?
  • Wij verzamelen deze informatie om uw aankoop van een cadeaubon bij ons te verwerken en om de dienst naar tevredenheid te vervullen, wat inhoudt dat wij e-mails naar u of de door u gekozen ontvanger met betrekking tot de cadeaubon kunnen verzenden.
  • Uw creditcard- / bankpasgegevens worden gebruikt om uw kaartgegevens te verifiëren en om de betaling voor de aankoop van uw cadeaubon bij ons te verwerken. We hebben deze informatie nodig om uw betaling te verwerken, uw aankoop met een cadeaubon af te ronden en ons contract met u te vervullen.
 • Wat doen we met uw gegevens?
  • Uw informatie wordt opgeslagen in ons veilige CMS-systeem, Joomla, dat wordt gehost op ons Liquidweb webhostingaccount om uw aankoop te verwerken en te vervullen. De Liquidweb-database wordt opgeslagen in de VS en het platform voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Zwitsers-Amerikaanse privacyshield framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die zijn overgedragen van de Europese Unie naar de Verenigde Staten en voldoet daarom aan de Privacy Shield-principes.
  • We gebruiken Paypal, een online betalingssysteem van derden, om uw creditcard- / bankpasgegevens te verwerken voor betalingen voor aankopen van cadeaubonnen op onze website. PayPal bewaart geen financiële informatie die u indient als onderdeel van het betaalproces. PayPal bewaakt elke transactie, 24/7, om fraude, e-mail phishing en identiteitsdiefstal te voorkomen. Elke transactie wordt zwaar bewaakt achter geavanceerde encryptie.
  • PayPal of Hillwalk Tours zullen nooit om gevoelige informatie vragen.
  • Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan, delen met of verkopen aan derde partijen die niet bij uw aankoop van een cadeaubon zijn aangesloten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden van verwerking en het voldoen aan uw aankoop onder contractuele overeenkomst.
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
  • Door dit privacybeleid te erkennen en uw aankoop in te dienen via het cadeaubon-afrekenformulier op onze website, stemt u ermee in dat uw informatie in onze systemen kan worden bewaard zolang u toestemming blijft geven om uw informatie daar te bewaren. Door ons toe te laten uw informatie op te slaan, helpt dit niet alleen om ons uw aankoop te vervullen en te verwerken, maar helpt het ons ook om u in de toekomst een betere service te bieden als u opnieuw naar onze producten of services vraagt.
  • Als u niet langer wilt dat uw informatie op onze systemen wordt opgeslagen – de eenvoudigste manier om dit te doen, is door uw toestemming in te trekken, wat u op elk gewenst moment kunt doen, door de verwijdering ervan via e-mail aan te vragen.

2.7 Informatie verzameld uit enquêtes

 • Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?
  • Wanneer je ons eerdere toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld door het inschrijven voor een nieuwsbrief) om contact met je op te nemen, sturen we je als gevolg daarvan mogelijk zo nu en dan enquêtes.
  • Wanneer je een enquête van ons hebt ontvangen, maar hieraan voorafgaand geen toestemming hebt gegeven dat we je gegevens mogen verwerken, zul je om toestemming worden gevraagd voordat je de enquête invult. Door toestemming te geven door het invullen en indienen van de enquête, sturen we je mogelijk toekomstige enquêtes toe.
  • Je bent op geen enkele manier verplicht om deze enquêtes in te vullen.
  • In de enquêtes wordt mogelijk gevraagd om persoonlijke informatie zoals je voornaam, achternaam, leeftijd, het land of de stad waar je woont, e-mailadres, het aantal personen in je huishouden, je inkomen, opleidingsniveau, werkstatus en andere vragen met betrekking tot je leefstijl, gedrag, houding en mening
 • Waarom verzamelen we deze informatie?
  • We verzamelen deze informatie om klantgedrag en kooptrends beter te kunnen begrijpen en om onze producten en services in de toekomst te kunnen verbeteren.
 • Wat doen we met jouw informatie?
  • De informatie uit je enquête wordt verzameld door het gebruik van Google Forms, tenzij anders wordt aangegeven. Als gevolg daarvan zal alle informatie worden opgeslagen in onze beveiligde Google Drive account. Google Drive opslag is een product van Google en wordt dan ook opgeslagen op beveiligde en zwaarbewaakte Google servers op verschillende plaatsen ter wereld. Hun platform voldoet aan het Privacy Shield Framework van de EU-US en het Privacy Shield Framework van Swiss-US zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel, met betrekking tot de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonlijke informatie overgebracht vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten en houdt zich dan ook aan de Privacy Shield Principles.
  • In gevallen waar we mogelijk een alternatieve methode gebruiken om informatie te verzamelen uit onze enquêtes, verzekeren we je dat je informatie op een platform met hoge beveiliging zal worden opgeslagen en verwerkt.
  • Informatie die door jou is verstrekt via onze enquetes wordt niet doorgegeven, gedeeld of verkocht aan derden. Je gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van het beter kunnen begrijpen van klantgedrag en kooptrends om zo onze producten en diensten aan jou te kunnen verbeteren.
 • Hoe lang bewaren we jouw informatie?
  • Door dit privacy beleid te erkennen en een enquête in te vullen en in te dienen, geef je toestemming voor het bewaren van jouw informatie in onze systemen voor zolang je toestemming blijft geven voor het opslaan van je informatie daar, of tot het punt waarop ons onderzoek een natuurlijke conclusie heeft bereikt waardoor de opslag van je gegevens in onze systemen niet langer nodig is en dan ook permanent zal worden verwijderd (welke situatie zich het eerst aandient). Door ons toestemming te geven voor het opslaan van je informatie, help je ons verder onderzoek te doen naar klantgedrag & kooptrends na verloop van tijd, wat ons helpt bij de constante verbetering van onze producten en services.
  • Als je niet langer wilt dat je informatie wordt bewaard op onze systemen, kun je dit het eenvoudigste wijzigen door je toestemming in te trekken. Dit kun je ieder moment doen door een verzoek om verwijdering in te dienen via e-mail.

2.8 Informatie verzameld uit wedstrijden

 • Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?
  • Wanneer je deelneemt aan een van onze wedstrijden, kunnen we je mogelijk vragen om je voornaam, achternaam, e-mailadres en woonadres (als de prijs verzending via de post vereist).
 • Waarom verzamelen we deze gegevens?
  • We verzamelen deze informatie om de overdracht van de prijs aan de winnaars van de wedstrijd te verwerken en uit te voeren.
 • Wat doen we met jouw informatie?
  • Je wedstrijdinformatie wordt verzameld door het gebruik van Google Forms, tenzij anders wordt aangegeven. Als gevolg daarvan zal alle informatie worden opgeslagen in onze beveiligde Google Drive account. Google Drive opslag is een product van Google en wordt dan ook opgeslagen op beveiligde en zwaarbewaakte Google servers op verschillende plaatsen ter wereld. Hun platform voldoet aan het Privacy Shield Framework van de EU-US en het Privacy Shield Framework van Swiss-US zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel, met betrekking tot de verzameling, het gebruik en het bewaren van persoonlijke informatie overgebracht vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten en houdt zich dan ook aan de Privacy Shield Principles.
  • In gevallen waar we mogelijk een alternatieve methode gebruiken om informatie te verzamelen voor wedstrijden, verzekeren we je dat je informatie op een platform met hoge beveiliging zal worden opgeslagen en verwerkt.
  • Informatie die door jou is verstrekt om aan onze wedstrijden deel te nemen wordt niet doorgegeven, gedeeld of verkocht aan derden. Je gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van het kunnen verwerken en uitvoeren van de overdracht van de prijs aan de eventuele winnaars van de wedstrijd.
 • Hoe lang bewaren we jouw informatie?
  • Door dit privacy beleid te erkennen en door deel te nemen aan een wedstrijd, geef je toestemming voor het bewaren van jouw informatie in onze systemen voor zolang je toestemming blijft geven voor het opslaan van je informatie daar, of tot het punt waarop onze wedstrijd een natuurlijke conclusie heeft bereikt waardoor de opslag van je gegevens in onze systemen niet langer nodig is en dan ook permanent zal worden verwijderd (welke situatie zich het eerst aandient). Door ons toestemming te geven voor het opslaan van je informatie, help je ons de wedstrijd te verwerken en uit te voeren.
  • Als je niet langer wilt dat je informatie wordt bewaard op onze systemen, kun je dit het eenvoudigste wijzigen door je toestemming in te trekken. Dit kun je ieder moment doen door een verzoek om verwijdering in te dienen via e-mail.

 

3. Derde-partij websites

Op onze website kunt u verwijzingen naar andere derde-partij websites tegenkomen. Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die van of naar onze website linken. Bovendien kunnen deze websites of diensten, inclusief de inhoud en links, continu veranderen. Deze derde-partij websites en diensten hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en klantvriendelijkheidsbeleid. Als u een van deze derde-partij websites bezoekt, betekent dit dat uw persoonsgegevens vallen onder de voorwaarden en het beleid van de website in kwestie.

 

4. Veranderingen aan dit privacybeleid

Hillwalk Tours Ltd. heeft het recht om dit privacybeleid op elk moment aan te passen. Wanneer wij dit doen, zullen wij daar melding van maken op de voorpagina van onze website. Wij verzoeken u vriendelijk om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te zijn van veranderingen en op de hoogte te blijven van de manieren waarop wij helpen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen. U erkent en gaat akkoord met uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid regelmatig door te nemen en op de hoogte te zijn van aanpassingen.

 

5. Uw rechten over uw gegevens

Als betrokkene heeft u de volgende rechten onder de wetgeving van gegevensbescherming:

 • het recht op toegang tot persoonsgegevens met betrekking tot uzelf.
 • het recht om fouten in uw persoonsgegevens te verbeteren.
 • het recht om ons te vragen om geen contact meer met u op te nemen voor directe marketing.
 • rechten in verband met automatische besluitvorming.
 • het recht om te voorkomen of beperken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • het recht om uw persoonsgegevens door een andere gegevensverwerker te leiden.
 • het recht op verwijdering.
 • het recht om bezwaar in te dienen bij de Commissaris voor Gegevensbescherming wanneer u het gevoel heeft dat wij uw persoonsgegevens niet in lijn met de gegevensbeschermingswetgeving hebben behandeld.

 

6. Uw recht om bezwaar in te dienen

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Commissaris voor Gegevensbescherming via de website, door een e-mail te sturen naar info@dataprotection.ie of door te schrijven naar:

Office of the Data Protection Commissioner
Canal House 
Station Road 
Portarlington
Co. Laois 
R32 AP23
Ireland